یکشنبه, 07 آذر,1400 - دوشنبه, 08 آذر,1400 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

ca 1 بزرگسال

انتخاب اتاق برای گروه شماره 1 1 بزرگسال
نوع اتاق حداکثر ظرفیت قیمت
یک تخته یک تخته 1 نفر
تا 4% تخفیف 3,100,000 ریال 2,990,000 ریال
دو تخته توئین دو تخته توئین 2 نفر
تا 4% تخفیف 4,350,000 ریال 4,180,000 ریال
سه تخته سه تخته 3 نفر
تا 6% تخفیف 5,670,000 ریال 5,380,000 ریال
چهار تخته چهار تخته 4 نفر
تا 7% تخفیف 6,990,000 ریال 6,560,000 ریال

موقعیت کورد روی نقشه
سقز ، میدان مادر