موقعیت ژئوپارک روی نقشه
قشم ،میدان امام خمینی (ره) ،جنب مجتمع معراج