موقعیت الماس قو خاورمیانه روی نقشه

هتل الماس قو خاورمیانه سلمان شهر

مازندران،سلمانشهر ، بلوار شهرداری، (متل قو سابق)