پنجشنبه, 20 بهمن,1401 - جمعه, 21 بهمن,1401 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

موقعیت فرید روی نقشه
تبریز، خیابان شریعتی جنوبی، خیابان والمان، هتل فرید