سه شنبه, 26 تیر,1403 - چهار شنبه, 27 تیر,1403 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

ca 1 بزرگسال

انتخاب اتاق برای گروه شماره 1 1 بزرگسال
نوع اتاق حداکثر ظرفیت قیمت
دوتخته دبل دوتخته دبل 2 نفر
17,780,000 ریال
دو تخته فولبرد دو تخته فولبرد 2 نفر
20,000,000 ریال
سه تخته سه تخته 3 نفر
26,670,000 ریال
چهارتخته چهارتخته 4 نفر ، 1 سرویس اضافه(شامل هزینه)
35,560,000 ریال
سه تخته فولبرد سه تخته فولبرد 3 نفر
30,000,000 ریال
چهار تخته فولبرد چهار تخته فولبرد 4 نفر ، 1 سرویس اضافه(شامل هزینه)
40,000,000 ریال

موقعیت صدرا روی نقشه
خیابان امام رضا (ع) ، امام رضا 10