پنجشنبه, 20 بهمن,1401 - جمعه, 21 بهمن,1401 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

ca 1 بزرگسال

انتخاب اتاق برای گروه شماره 1 1 بزرگسال
نوع اتاق حداکثر ظرفیت قیمت
دوتخته دبل دوتخته دبل 2 نفر
تا 6% تخفیف 5,500,000 ریال 5,200,000 ریال
دو تخته فولبرد دو تخته فولبرد 2 نفر
تا 6% تخفیف 6,800,000 ریال 6,400,000 ریال
سه تخته سه تخته 3 نفر
تا 28% تخفیف 10,500,000 ریال 7,600,000 ریال
چهارتخته چهارتخته 4 نفر ، 1 سرویس اضافه(شامل هزینه)
تا 29% تخفیف 14,000,000 ریال 10,000,000 ریال
سه تخته فولبرد سه تخته فولبرد 3 نفر
تا 22% تخفیف 12,000,000 ریال 9,400,000 ریال
چهار تخته فولبرد چهار تخته فولبرد 4 نفر ، 1 سرویس اضافه(شامل هزینه)
تا 23% تخفیف 16,000,000 ریال 12,400,000 ریال

موقعیت صدرا روی نقشه
خیابان امام رضا (ع) ، امام رضا 10