جمعه, 10 آذر,1402 - شنبه, 11 آذر,1402 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

ca 1 بزرگسال

انتخاب اتاق برای گروه شماره 1 1 بزرگسال
نوع اتاق حداکثر ظرفیت قیمت
دوتخته دبل دوتخته دبل 2 نفر
تا 22% تخفیف 12,000,000 ریال 9,400,000 ریال
دو تخته فولبرد دو تخته فولبرد 2 نفر
تا 20% تخفیف 13,000,000 ریال 10,400,000 ریال
سه تخته سه تخته 3 نفر
تا 14% تخفیف 16,000,000 ریال 13,900,000 ریال
چهارتخته چهارتخته 4 نفر ، 1 سرویس اضافه(شامل هزینه)
تا 17% تخفیف 22,000,000 ریال 18,400,000 ریال
سه تخته فولبرد سه تخته فولبرد 3 نفر
تا 15% تخفیف 18,000,000 ریال 15,400,000 ریال
چهار تخته فولبرد چهار تخته فولبرد 4 نفر ، 1 سرویس اضافه(شامل هزینه)
تا 12% تخفیف 23,000,000 ریال 20,400,000 ریال

موقعیت صدرا روی نقشه
خیابان امام رضا (ع) ، امام رضا 10