دوشنبه, 05 آبان,1399 - سه شنبه, 06 آبان,1399 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

هتل راتینس ماسال

ماسال، کیلومتر 4 جاده ماسال به شاندرمن.
7,820,000 ریال
تا 22% تخفیف

6,100,000 ریال

موقعیت هتل راتینس روی نقشه

ca 1 بزرگسال

انتخاب اتاق برای گروه شماره 1 1 بزرگسال
نوع اتاق حداکثر ظرفیت قیمت
سه تخته سه تخته 3 نفر
تا 22% تخفیف 7,820,000 ریال 6,100,000 ریال
سه تخته رو به کوه سه تخته رو به کوه 3 نفر
تا 18% تخفیف 7,820,000 ریال 6,430,000 ریال
چهار تخته چهار تخته 4 نفر
تا 36% تخفیف 9,920,000 ریال 6,430,000 ریال