جمعه, 25 خرداد,1403 - شنبه, 26 خرداد,1403 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

ca 1 بزرگسال

انتخاب اتاق برای گروه شماره 1 1 بزرگسال
نوع اتاق حداکثر ظرفیت قیمت
سه تخته سه تخته 3 نفر
33,000,000 ریال
سه تخته رو به کوه سه تخته رو به کوه 3 نفر
33,000,000 ریال
چهارتخته چهارتخته 4 نفر
42,000,000 ریال
چهارتخته چهارتخته 4 نفر
42,000,000 ریال

موقعیت راتینس روی نقشه
ماسال، کیلومتر 4 جاده ماسال به شاندرمن.