یکشنبه, 07 آذر,1400 - دوشنبه, 08 آذر,1400 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

ca 1 بزرگسال

انتخاب اتاق برای گروه شماره 1 1 بزرگسال
نوع اتاق حداکثر ظرفیت قیمت
سه تخته سه تخته 3 نفر
تا 14% تخفیف 9,950,000 ریال 8,650,000 ریال
دو تخته دبل دو تخته دبل 2 نفر
تا 13% تخفیف 8,240,000 ریال 7,200,000 ریال
سه تخته رو به کوه سه تخته رو به کوه 3 نفر
تا 14% تخفیف 9,950,000 ریال 8,650,000 ریال
چهار تخته چهار تخته 4 نفر
تا 14% تخفیف 11,390,000 ریال 9,880,000 ریال
چهار تخته چهار تخته 4 نفر
تا 14% تخفیف 11,390,000 ریال 9,880,000 ریال

موقعیت راتینس روی نقشه
ماسال، کیلومتر 4 جاده ماسال به شاندرمن.