پنجشنبه, 20 بهمن,1401 - جمعه, 21 بهمن,1401 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

ca 1 بزرگسال

انتخاب اتاق برای گروه شماره 1 1 بزرگسال
نوع اتاق حداکثر ظرفیت قیمت
سه تخته سه تخته 3 نفر
تا 18% تخفیف 16,900,000 ریال 14,000,000 ریال
سه تخته رو به کوه سه تخته رو به کوه 3 نفر
تا 19% تخفیف 17,900,000 ریال 14,500,000 ریال
چهارتخته چهارتخته 4 نفر
تا 11% تخفیف 18,900,000 ریال 17,000,000 ریال
چهارتخته چهارتخته 4 نفر
تا 13% تخفیف 19,900,000 ریال 17,500,000 ریال

موقعیت راتینس روی نقشه
ماسال، کیلومتر 4 جاده ماسال به شاندرمن.