شنبه, 04 بهمن,1399 - یکشنبه, 05 بهمن,1399 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

هتل راتینس ماسال

ماسال، کیلومتر 4 جاده ماسال به شاندرمن.
7,090,000 ریال

7,090,000 ریال

موقعیت هتل راتینس روی نقشه

ca 1 بزرگسال

انتخاب اتاق برای گروه شماره 1 1 بزرگسال
نوع اتاق حداکثر ظرفیت قیمت
سه تخته سه تخته 3 نفر
7,090,000 ریال
سه تخته رو به کوه سه تخته رو به کوه 3 نفر
7,520,000 ریال
چهار تخته چهار تخته 4 نفر
7,520,000 ریال