سه شنبه, 27 اردیبهشت,1401 - چهار شنبه, 28 اردیبهشت,1401 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

ca 1 بزرگسال

انتخاب اتاق برای گروه شماره 1 1 بزرگسال
نوع اتاق حداکثر ظرفیت قیمت
سه تخته سه تخته 3 نفر
تا 20% تخفیف 14,810,000 ریال 11,900,000 ریال
سه تخته رو به کوه سه تخته رو به کوه 3 نفر
تا 13% تخفیف 14,811,000 ریال 12,900,000 ریال
چهارتخته چهارتخته 4 نفر
تا 26% تخفیف 17,280,000 ریال 12,900,000 ریال
چهارتخته چهارتخته 4 نفر
تا 20% تخفیف 17,280,000 ریال 13,900,000 ریال

موقعیت راتینس روی نقشه
ماسال، کیلومتر 4 جاده ماسال به شاندرمن.