چهار شنبه, 10 خرداد,1402 - پنجشنبه, 11 خرداد,1402 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

ca 1 بزرگسال

انتخاب اتاق برای گروه شماره 1 1 بزرگسال
نوع اتاق حداکثر ظرفیت قیمت
دو تخته دو تخته 2 نفر ، 1 سرویس اضافه(شامل هزینه)
8,840,000 ریال
سه تخته سه تخته 3 نفر ، 1 سرویس اضافه(شامل هزینه)
11,190,000 ریال
چهارتخته چهارتخته 4 نفر ، 1 سرویس اضافه(شامل هزینه)
13,550,000 ریال
سوئیت پنج تخته سوئیت پنج تخته 5 نفر ، 1 سرویس اضافه(شامل هزینه)
19,300,000 ریال

موقعیت حافظ روی نقشه
خیابان فردوسی، چهار راه پارکینگ، به سمت خیابان هجرت، اولین کوچه سمت چپ