پنجشنبه, 20 بهمن,1401 - جمعه, 21 بهمن,1401 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

ca 1 بزرگسال

انتخاب اتاق برای گروه شماره 1 1 بزرگسال
نوع اتاق حداکثر ظرفیت قیمت
یک تخته شمالی یک تخته شمالی 1 نفر
تا 12% تخفیف 10,000,000 ریال 8,800,000 ریال
یک تخته جنوبی یک تخته جنوبی 1 نفر
تا 13% تخفیف 11,000,000 ریال 9,650,000 ریال
دو تخته دو تخته 2 نفر
تا 14% تخفیف 16,000,000 ریال 13,900,000 ریال
یک تخته ویژه یک تخته ویژه 1 نفر
تا 24% تخفیف 16,000,000 ریال 12,300,000 ریال
دو تخته ویژه دو تخته ویژه 2 نفر
تا 24% تخفیف 26,000,000 ریال 19,800,000 ریال

موقعیت بستان روی نقشه
اتوبان تهران-کرج،خروجی شهرک گلستان،خیابان کوهک ، روبروی پمپ بنزین