چهار شنبه, 13 مهر,1401 - پنجشنبه, 14 مهر,1401 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

ca 1 بزرگسال

انتخاب اتاق برای گروه شماره 1 1 بزرگسال
نوع اتاق حداکثر ظرفیت قیمت
یک تخته شمالی یک تخته شمالی 1 نفر
تا 7% تخفیف 8,000,000 ریال 7,500,000 ریال
یک تخته جنوبی یک تخته جنوبی 1 نفر
تا 7% تخفیف 9,000,000 ریال 8,400,000 ریال
دو تخته دو تخته 2 نفر
تا 8% تخفیف 12,000,000 ریال 11,100,000 ریال
یک تخته ویژه یک تخته ویژه 1 نفر
تا 18% تخفیف 12,000,000 ریال 9,900,000 ریال
دو تخته ویژه دو تخته ویژه 2 نفر
تا 8% تخفیف 13,000,000 ریال 12,000,000 ریال

موقعیت بستان روی نقشه
اتوبان تهران-کرج،خروجی شهرک گلستان،خیابان کوهک ، روبروی پمپ بنزین