سه شنبه, 31 فروردین,1400 - چهار شنبه, 01 اردیبهشت,1400 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

هتل آپارتمان هدیش شیراز

شیراز،بلوار زند،خیابان رودکی

موقعیت هدیش روی نقشه