شنبه, 09 اسفند,1399 - یکشنبه, 10 اسفند,1399 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

هتل آپارتمان مهیاد رودسر

رودسر،بلوار شهدا،خیابان عابدینی 2،خزر9
6,343,800 ریال
تا 50% تخفیف

3,200,000 ریال

موقعیت مهیاد روی نقشه

ca 1 بزرگسال

انتخاب اتاق برای گروه شماره 1 1 بزرگسال
نوع اتاق حداکثر ظرفیت قیمت
سوئیت سه نفره سوئیت سه نفره 3 نفر
تا 50% تخفیف 6,343,800 ریال 3,200,000 ریال
سوئیت چهار نفره سوئیت چهار نفره 4 نفر
تا 48% تخفیف 7,052,300 ریال 3,700,000 ریال
سوئیت پنج نفره سوئیت پنج نفره 5 نفر
تا 46% تخفیف 7,760,800 ریال 4,200,000 ریال