سه شنبه, 14 آذر,1402 - چهار شنبه, 15 آذر,1402 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

ca 1 بزرگسال

انتخاب اتاق برای گروه شماره 1 1 بزرگسال
نوع اتاق حداکثر ظرفیت قیمت
دو تخته دبل بدون آشپزخانه دو تخته دبل بدون آشپزخانه 2 نفر
تا 22% تخفیف 10,500,000 ریال 8,200,000 ریال
دو تخته توئین بدون آشپزخانه دو تخته توئین بدون آشپزخانه 2 نفر
تا 22% تخفیف 10,500,000 ریال 8,200,000 ریال
دوتخته دبل دوتخته دبل 2 نفر
تا 24% تخفیف 12,000,000 ریال 9,200,000 ریال
دو تخته توئین دو تخته توئین 2 نفر
تا 24% تخفیف 12,000,000 ریال 9,200,000 ریال
سه تخته سه تخته 3 نفر
تا 24% تخفیف 16,500,000 ریال 12,700,000 ریال
چهارتخته چهارتخته 4 نفر
تا 26% تخفیف 21,000,000 ریال 15,700,000 ریال
کانکت چهار نفره کانکت چهار نفره 4 نفر
تا 24% تخفیف 23,000,000 ریال 17,700,000 ریال

موقعیت شیرین روی نقشه
کاشان، خیابان فاضل نراقی، کوچه مسجد آقا بزرگ