دوشنبه, 05 آبان,1399 - سه شنبه, 06 آبان,1399 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

هتل آپارتمان حریرستان مشهد

مشهد، میدان طبرسی، شارستان، نبش شوشتری 2.

موقعیت هتل حریرستان روی نقشه