جمعه, 17 اردیبهشت,1400 - شنبه, 18 اردیبهشت,1400 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

هتل آپارتمان حریرستان مشهد

مشهد، میدان طبرسی، شارستان، نبش شوشتری 2.

موقعیت حریرستان روی نقشه