دوشنبه, 04 بهمن,1400 - سه شنبه, 05 بهمن,1400 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

ca 1 بزرگسال

انتخاب اتاق برای گروه شماره 1 1 بزرگسال
نوع اتاق حداکثر ظرفیت قیمت
سوئیت دو خوابه چهار نفره سوئیت دو خوابه چهار نفره 4 نفر
تا 10% تخفیف 3,590,000 ریال 3,250,000 ریال
سوئیت دو خوابه سه نفره سوئیت دو خوابه سه نفره 3 نفر ، 1 سرویس اضافه(شامل هزینه)
تا 13% تخفیف 3,290,000 ریال 2,890,000 ریال
سوئیت دو خوابه پنج نفره سوئیت دو خوابه پنج نفره 5 نفر
تا 7% تخفیف 4,190,000 ریال 3,900,000 ریال
سوئیت دو خوابه شش تخته سوئیت دو خوابه شش تخته 6 نفر
4,700,000 ریال 4,890,000 ریال
سوئیت دو خوابه هفت نفره سوئیت دو خوابه هفت نفره 7 نفر
تا 8% تخفیف 5,200,000 ریال 4,800,000 ریال
سوئیت دو خوابه هشت نفره سوئیت دو خوابه هشت نفره 8 نفر
تا 7% تخفیف 5,800,000 ریال 5,400,000 ریال
سوئیت دو خوابه ده نفره سوئیت دو خوابه ده نفره 10 نفر
تا 6% تخفیف 7,200,000 ریال 6,800,000 ریال
سوئیت سه خوابه هفت نفره سوئیت سه خوابه هفت نفره 7 نفر
تا 8% تخفیف 6,400,000 ریال 5,900,000 ریال
سوئیت سه خوابه هشت نفره سوئیت سه خوابه هشت نفره 8 نفر
تا 7% تخفیف 7,400,000 ریال 6,950,000 ریال

موقعیت ایرانیان روی نقشه
تبریز، خیابان آبرسان، هفت تیر، نبش کوچه لطفعلی زاده، پلاک 1