چهار شنبه, 13 مهر,1401 - پنجشنبه, 14 مهر,1401 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

ca 1 بزرگسال

انتخاب اتاق برای گروه شماره 1 1 بزرگسال
نوع اتاق حداکثر ظرفیت قیمت
دو تخته زنبق دو تخته زنبق 2 نفر
9,500,000 ریال
سه تخته نیلوفر سه تخته نیلوفر 3 نفر
12,800,000 ریال
دو تخته محراب دو تخته محراب 2 نفر
9,500,000 ریال
سه تخته ترنج سه تخته ترنج 3 نفر
12,800,000 ریال
دو تخته اسلیمی دو تخته اسلیمی 2 نفر
9,200,000 ریال
چهار تخته اشرفی چهار تخته اشرفی 4 نفر
14,200,000 ریال
پنج تخته شاه عباسی پنج تخته شاه عباسی 5 نفر
15,000,000 ریال
دو تخته ختایی دو تخته ختایی 2 نفر
7,500,000 ریال
چهار تخته خلوتسرا چهار تخته خلوتسرا 4 نفر
15,000,000 ریال

موقعیت سرای ملک روی نقشه
کاشان،خیابان شهید رجایی،خیابان آیت الله مدنی