جمعه, 25 خرداد,1403 - شنبه, 26 خرداد,1403 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

ca 1 بزرگسال

انتخاب اتاق برای گروه شماره 1 1 بزرگسال
نوع اتاق حداکثر ظرفیت قیمت
دو تخته زنبق دو تخته زنبق 2 نفر
تا 8% تخفیف 27,000,000 ریال 25,000,000 ریال
سه تخته نیلوفر سه تخته نیلوفر 3 نفر
قیمت نیازمند استعلام است
دو تخته محراب دو تخته محراب 2 نفر
تا 8% تخفیف 27,000,000 ریال 25,000,000 ریال
سه تخته ترنج سه تخته ترنج 3 نفر
قیمت نیازمند استعلام است
دو تخته اسلیمی دو تخته اسلیمی 2 نفر
تا 8% تخفیف 27,000,000 ریال 25,000,000 ریال
چهار تخته اشرفی چهار تخته اشرفی 4 نفر
قیمت نیازمند استعلام است
پنج تخته شاه عباسی پنج تخته شاه عباسی 5 نفر
تا 7% تخفیف 45,000,000 ریال 42,000,000 ریال
دو تخته ختایی دو تخته ختایی 2 نفر
قیمت نیازمند استعلام است
چهار تخته خلوتسرا چهار تخته خلوتسرا 4 نفر
تا 7% تخفیف 45,000,000 ریال 42,000,000 ریال

موقعیت سرای ملک روی نقشه
کاشان،خیابان شهید رجایی،خیابان آیت الله مدنی