چهار شنبه, 10 خرداد,1402 - پنجشنبه, 11 خرداد,1402 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

ca 1 بزرگسال

انتخاب اتاق برای گروه شماره 1 1 بزرگسال
نوع اتاق حداکثر ظرفیت قیمت
دو تخته زنبق دو تخته زنبق 2 نفر
تا 7% تخفیف 13,500,000 ریال 12,650,000 ریال
سه تخته نیلوفر سه تخته نیلوفر 3 نفر
تا 8% تخفیف 18,000,000 ریال 16,700,000 ریال
دو تخته محراب دو تخته محراب 2 نفر
تا 7% تخفیف 13,500,000 ریال 12,650,000 ریال
سه تخته ترنج سه تخته ترنج 3 نفر
تا 8% تخفیف 18,000,000 ریال 16,700,000 ریال
دو تخته اسلیمی دو تخته اسلیمی 2 نفر
تا 7% تخفیف 13,500,000 ریال 12,650,000 ریال
چهار تخته اشرفی چهار تخته اشرفی 4 نفر
تا 8% تخفیف 23,000,000 ریال 21,300,000 ریال
پنج تخته شاه عباسی پنج تخته شاه عباسی 5 نفر
تا 8% تخفیف 24,000,000 ریال 22,100,000 ریال
دو تخته ختایی دو تخته ختایی 2 نفر
تا 6% تخفیف 11,000,000 ریال 10,400,000 ریال
چهار تخته خلوتسرا چهار تخته خلوتسرا 4 نفر
تا 8% تخفیف 24,000,000 ریال 22,100,000 ریال

موقعیت سرای ملک روی نقشه
کاشان،خیابان شهید رجایی،خیابان آیت الله مدنی